serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
dobre-praktyki-10

21.08.2008
Najlepsze praktyki dotyczące Społeczeństwa Informacyjnego

Wybrano przykłady, które zostały zastosowane w konkretnych krajach. Przedstawione zostały rozwiązania, których zastosowanie nie wymaga ponoszenia dużych kosztów i są jednocześnie proste w użyciu.

W Irlandii stworzony projekt pod nazwą „eBroker” opierał się na usługach „life event”, czyli codziennych, życiowych wydarzeniach takich jak narodziny czy rejestracja nowo zakupionego mieszkania poprzez Internet. Ideą przewodnią było aby wszystkie usługi zostały maksymalnie ułatwione dla potencjalnego użytkownika. W celu zwiększenia dostępu do Internetu i tym samym zwiększenia liczby posiadanych komputerów, wyemitowano w telewizji publicznej (przez osiem tygodni), specjalny blok informacyjny pod nazwą „Dot.what?”, skierowany do widzów pragnących poznać działanie sieci oraz zachęcać miał do zakupu komputera. Kolejny projekt pod nazwą „Internet Access Directory” miał na celu udzielanie informacji na temat lokalizacji najbliższego PIAP. Dostęp do takiej informacji odbywa się on-line lub telefonicznie.

W Danii natomiast objęto wszystkie publiczne strony internetowe monitoringiem. Okresowo (kwartalne) sprawdzane są pod względem jakości, przejrzystości i dostępności. Do roli obserwatorów zostali wybrani sami użytkownicy tych stron czyli osoby niepełnosprawne. Strony poddane badaniom to przede wszystkim serwisy skierowane w stronę osób niepełnosprawnych. Następnie, wyniki tych badań były publikowane co pozwalało na stałą jakość, a jednocześnie stwarzało warunki do konkurencji. W „Danish Centre for Technical Aids for Rehabilitation and Education” powstało centrum zasobów informacyjnych. Stworzone by zrównać szanse osobom niepełnosprawnym w dostępie do informacji, skoncentrowano się na pomocy technologicznej, specjalnej edukacji i dostępności do zasobów fizycznych technologii informacyjno komunikacyjnej. Utworzono „call center” gdzie pod specjalnym czterocyfrowym numerem można zasięgnąć informacji o funkcjonowaniu instytucji publicznych. Idea tego projektu polega na dotarciu do tych miejsc gdzie nie ma dostępu do Internetu. Jest to także dla osób w żaden sposób nie korzystających z Internetu – za pomocą telefonu. Każdy w równym stopniu ma dostęp do informacji nie zależnie od miejsca zamieszkania i czy posiada Internet.

W Holandii grupa osób niepełnosprawnych monitoruje strony internetowe. Istnieją specjalne punkty kontaktowe dla osób w podeszłym wieku. Zaś osoby niepełnosprawne otrzymują finansowe wsparcie na zakup komputera oraz podłączenie do Internetu.

W Hiszpanii utworzono portal internetowy, który ma wspomóc osoby niepełnosprawne w wyszukiwaniu informacji na temat możliwości pracy i możliwościach szkolenia. Powstały usługi tele-medyczne dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz imigrantów. Stworzone zostają PIAP, czyli punkty informacji w centrach, dla ludzi starszych.

W Niemczech utworzono bazę danych REHADAT wspomagającą resocjalizację. Zawiera ona różne adresy pomocne w codziennym życiu, B&R (badania i rozwój), pomoc prawną, pomoc techniczną oraz specjalne miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

W Grecji specjalny portal oferuje naukę na odległość i aplikacje multimedialne na specjalne potrzeby. Powstały call center (do którego dzwoni 10.000 osób na miesiąc), ułatwia dostęp do administracji publicznej, do której należą ministerstwa, zarządy miejskie, uniwersytety, szpitale a także wiele innych publicznych usługodawców. Rozwój lokalnej sieci jest celem nadrzędnym w rządowym programie społeczeństwa informacyjnego.

W Austrii utworzono gorącą linię „Blind line”, gdzie można otrzymać darmową informację o ICT oraz spokrewnionych tematach dla osób niedowidzących. „Trenerzy” mobilnego Internetu wyszli na ulice do centrów handlowych, ich celem ma być pomoc oraz udzielanie porad na tematy związane z nowymi technologiami i ich wykorzystaniem. 300 PIAP zostało zainstalowanych na ulicach Wiednia. Subsydia stają się warunkiem umożliwiającym dostęp do narzędzi dla osób niepełnosprawnych. 

We Francji, program „cyberposte” wprowadza na poczty całego kraju 1000 PIAP, aby zachęcić do korzystania z nich postanowiono pierwszą godzinę używania udostępniać za darmowa. W agencjach zatrudnienia jest bezpłatny dostęp do Internetu dla osób poszukujących pracy. Dostęp do informacji na temat lokalizacji PIAP poprzez Internet i telefon. Sprzęt, który został wycofany z użycia, posłużyć miał dla osób niepełnosprawnych.

W Wielkiej Brytanii kilka placówek szkolnych otwiera wieczorami swoje drzwi sal komputerowych dla wszystkich. Inicjatywa „Komputer w zasięgu”, ma na celu dostarczenie 100.000 komputerów przeznaczonych do utylizacji do rodzin z niskimi dochodami.

W Belgii kampania pod nazwą „Road to Show 2000 – Tous sur le net”, organizowana w 128 większych i mniejszych miastach wyjaśniała ponad 55.000 ludzi praktyczne wykorzystanie Internetu w połączeniu z elektronicznymi przewodnikami.

We Włoszech, dla osób niepełnosprawnych oprocentowanie pożyczki wynosi 0% na zakup sprzętu komputerowego.

W Szwecji zachęca się pracodawców do zakupu komputerów poprzez „zachęcenie podatkowe”.  Specjalny fundusz rządowy ułatwia szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenach o mniejszym zaludnieniu.

Autor: Remigiusz PhilippWszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS